jueves, 30 de octubre de 2008

Cantiga xxxvi

Carballeira de Tenorio
Heina de manda cortar,
Cando vou para Pontevedra
Quítame a vista do mar.