lunes, 16 de febrero de 2009

Cantiga XLI

A misa a que ti vas,
teño dito que eu non vou,
nin ti rezas nin eu rezo,
nin con devoción estou.