miércoles, 16 de julio de 2008

Cantiga xxxv

Cando salín de Soutelo
Os meus ollos eran fontes,
Adios montes de Soutelo,
Adios Soutelo de Montes.