jueves, 5 de marzo de 2009

Cantiga XLIII

Vexo a casa dos meus pais,
tamén vexo a dos meus sogros,
¡cando serei eu a dona
daquel caserío todo!