domingo, 15 de marzo de 2009

Cantiga XLIV

Si ti viras o que eu vin
habías de estremecer,
unha formiga rabela
que me quería comer.