sábado, 10 de mayo de 2008

Cantiga XXIX

Salto por riba
do lume de San Xoán,
pra que non me morda
nin cobra nin can.