domingo, 25 de mayo de 2008

Cantiga XXXII

Hei brinca-lo lume novo
que hei facer para San Xoán,
i hei de ir pola flor da auga
para de min meigas tornar.