lunes, 19 de mayo de 2008

Cantiga XXXI

Por ser noite de San Xoán,
noite de encantos e bruxas,
por ser noite de San Xoán,
téñoche medo, Maruxa.