jueves, 20 de marzo de 2008

Cantiga XVI

Mariquiña, se che pesa
o amor que me tiveches,
dame os bicos que che deie
e dareiche os que me deches.