sábado, 22 de marzo de 2008

Cantiga XVIII

Debaixo dun freixo verde,
debaixo dun verde freixo,
ti choras porque te olvido,
eu río porque te deixo.