sábado, 29 de marzo de 2008

Cantiga XXII

Esta noite hei de ir alá,
rapaciña teno certo,
o canceliño da horta
hasmo de deixar aberto.